Impressie Govcamp Cocreatielab

Met meer dan 50 professionals hebben we op 17 oktober gewerkt en kennis gedeeld over concrete tools voor overheidsparticipatie.

We hebben met de basisgroep gezamenlijk van tevoren een agenda gezet. Dat werkte enorm goed. We wisten dus zeker dat wát er op de dag behandeld werd, ook gevraagd werd uit de groep, garantie voor enorme betrokkenheid!
We werkten in 4 tracks
  • Open Data Lab: Open data voor maatschappelijk vastgoed. Lees hier het verslag.
  • E-clubhuis: Het verbinden van de doeners uit je wijk. Lees hier het verslag.
  • Droomstad: Tools en platforms voor ideeën uit de stad. Lees hier het verslag.
  • Luisterlab: Luisteren naar de Stad met behulp van on en offline media. Lees hier het verslag.
De dag bestond grofweg uit twee delen: In de ochtend werd er kennis gedeeld dmv presentaties, in de middag en in de avond werd met deze kennis verder gewerkt met en aan nieuwe tools.
Uitkomsten
Inzet van de dag was het daadwerkelijk werken aan en met concrete tools. Niet alleen praten, maar ook doen en met concrete uitkomsten komen. Die uitkomsten bleken te bestaan uit nieuwe ideeën, uit het uitwerken van concrete plannen en het werken met, en het beschikbaar stellen van werkmethoden. We zijn nog niet klaar met het verzamelen van álle uitkomsten. Maar hierbij alvast een aantal uitkomsten.
Nieuwe ideeën en concrete plannen
  • Er komen Open Data café’s in Tilburg, Arnhem en Groningen
  • E-clubhuis: Een online oplossing voor het vinden en verbinden van de juiste bewoners en initiatieven
  • Het Centrum van sociaal kapitaal werkt aan een slimme agenda voor hun verbindingswebsite.
Slimme werkvormen
  • Binnen luisteren naar de Stad werd gewerkt met persona’s en scenario’s. De werkposters zijn binnenkort in de toolkit beschikbaar.
  • De speedboat: Werd door het E-clubhuis gebruikt als acceleratietool.
Te delen kennis
Om op de hoogte te blijven van het Cocreatielab